PSALMUL 15
Un psalm al lui David
1 Doamne, cine va locui în cortul Tău?
Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt?
2 Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu
și spune adevărul din inimă.
3 Acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său
și nu aruncă ocară asupra aproapelui său.
4 El privește cu dispreț pe cel vrednic de disprețuit,
dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul.
El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui.
5 El nu-și dă banii cu dobândă
și nu ia mită împotriva celui nevinovat.
Cel ce se poartă așa nu se clatină niciodată.