PSALMUL 150
1 Lăudați pe Domnul!
Lăudați pe Dumnezeu în Locașul Lui cel Sfânt,
lăudați-L în întinderea cerului, unde se arată puterea Lui!
2 Lăudați-L pentru isprăvile Lui cele mari,
lăudați-L după mărimea Lui nemărginită!
3 Lăudați-L cu sunet de trâmbiță,
lăudați-L cu alăuta și harpa!
4 Lăudați-L cu timpane și cu jocuri,
lăudați-L cântând cu instrumente cu coarde și cu cavalul!
5 Lăudați-L cu chimvale sunătoare,
lăudați-L cu chimvale zăngănitoare!
6 Tot ce are suflare să laude pe Domnul!
Lăudați pe Domnul!