PSALMUL 20
Către mai-marele cântăreților.
Un psalm al lui David
1 Să te asculte Domnul în ziua necazului,
să te ocrotească Numele Dumnezeului lui Iacov,
2 să-ți trimită ajutor din locașul Său cel Sfânt
și să te sprijine din Sion!
3 Să-Și aducă aminte de toate darurile tale de mâncare
și să-ți primească arderile-de-tot! (Oprire)
4 Să-ți dea ce-ți dorește inima
și să-ți împlinească toate planurile tale!
5 Atunci noi ne vom bucura de biruința ta
și vom flutura steagul în Numele Dumnezeului nostru.
Domnul să-ți asculte toate dorințele tale!
6 Știu de acum că Domnul scapă pe unsul Său
și-i va răspunde din ceruri, din Locașul Lui cel Sfânt,
prin ajutorul atotputernic al dreptei Lui.
7 Unii se bizuiesc pe carele lor, alții, pe caii lor,
dar noi ne bizuim pe Numele Domnului Dumnezeului nostru.
8 Ei se îndoaie și cad,
dar noi ne ridicăm și rămânem în picioare.
9 Scapă, Doamne, pe împăratul
și ascultă-ne când Te chemăm!