PSALMUL 24
Un psalm al lui David
1 Al Domnului este pământul cu tot ce este pe el,
lumea și cei ce o locuiesc!
2 Căci El l-a întemeiat pe mări
și l-a întărit pe râuri.
3 Cine va putea să se suie la muntele Domnului?
Cine se va ridica până la Locul Lui cel Sfânt?
4 Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată ,
cel ce nu-și dedă sufletul la minciună
și nu jură ca să înșele.
5 Acela va căpăta binecuvântarea Domnului,
starea după voia Lui, dată de Dumnezeul mântuirii lui.
6 Iată partea de moștenire a celor ce-L cheamă,
a celor ce caută Fața Ta, Dumnezeul lui Iacov. (Oprire)
7 Porți, ridicați-vă capetele;
ridicați-vă, porți veșnice,
ca să intre Împăratul slavei!
8 „Cine este acest Împărat al slavei?”
Domnul cel tare și puternic,
Domnul cel viteaz în lupte.
9 Porți, ridicați-vă capetele;
ridicați-le, porți veșnice,
ca să intre Împăratul slavei!
10 „Cine este acest Împărat al slavei?”
Domnul oștirilor:
El este Împăratul slavei! (Oprire)