PSALMUL 27
Un psalm al lui David
1 Domnul este lumina și mântuirea mea.
De cine să mă tem?
Domnul este sprijinitorul vieții mele.
De cine să-mi fie frică?
2 Când înaintează cei răi împotriva mea,
ca să-mi mănânce carnea,
tocmai ei – prigonitorii și vrăjmașii mei –
se clatină și cad.
3 Chiar o oștire de ar tăbărî împotriva mea,
inima mea tot nu s-ar teme.
Chiar război de s-ar ridica împotriva mea,
tot plin de încredere aș fi.
4 Un lucru cer de la Domnul
și-l doresc fierbinte:
aș vrea să locuiesc toată viața mea în Casa Domnului,
ca să privesc frumusețea Domnului
și să mă minunez de Templul Lui.
5 Căci El mă va ocroti în coliba Lui în ziua necazului,
mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui
și mă va înălța pe o stâncă.
6 Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei, care mă înconjoară:
voi aduce jertfe în cortul Lui
în sunetul trâmbiței,
voi cânta și voi lăuda pe Domnul.
7 Ascultă-mi, Doamne, glasul când Te chem:
ai milă de mine și ascultă-mă!
8 Inima îmi zice din partea Ta: „Caută Fața Mea!”
Și Fața Ta, Doamne, o caut!
9 Nu-mi ascunde Fața Ta,
nu îndepărta cu mânie pe robul Tău!
Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa,
nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele!
10 Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc,
dar Domnul mă primește.
11 Învață-mă , Doamne, calea Ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă
din pricina vrăjmașilor mei.
12 Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei!
Căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși
și niște oameni care nu suflă decât asuprire.
13 O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului
pe pământul celor vii!…
14 Nădăjduiește în Domnul!
Fii tare, îmbărbătează-ți inima
și nădăjduiește în Domnul!