PSALMUL 29
Un psalm al lui David
1 Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului,
dați Domnului slavă și cinste!
2 Dați Domnului slava cuvenită Numelui Lui!
Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte!
3 Glasul Domnului răsună pe ape,
Dumnezeul slavei face să bubuie tunetul:
Domnul este pe ape mari.
4 Glasul Domnului este puternic,
glasul Domnului este măreț.
5 Glasul Domnului sfărâmă cedrii;
Domnul sfărâmă cedrii Libanului,
6 îi face să sară ca niște viței,
și Libanul și Sirionul sar ca niște pui de bivoli.
7 Glasul Domnului face să țâșnească flăcări de foc,
8 glasul Domnului face să se cutremure pustia;
Domnul face să tremure pustia Cades .
9 Glasul Domnului face pe cerboaice să nască;
El despoaie pădurile;
în locașul Lui totul strigă: „Slavă!”
10 Domnul stătea pe scaunul Lui de domnie când cu potopul
și Domnul împărățește în veci pe scaunul Lui de domnie.
11 Domnul dă tărie poporului Său,
Domnul binecuvântează pe poporul Său cu pace.