PSALMUL 30
Un psalm. O cântare pentru sfințirea Casei Domnului, făcută de David
1 Te înalț, Doamne, căci m-ai ridicat
și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine.
2 Doamne Dumnezeule,
eu am strigat către Tine,
și Tu m-ai vindecat .
3 Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din Locuința morților,
Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă.
4 Cântați Domnului, voi, cei iubiți de El,
măriți prin laudele voastre Numele Lui cel sfânt!
WhatsApp Image 2022-01-23 at 8.49.48 AM(1)
5 Căci mânia Lui ține numai o clipă ,
dar îndurarea Lui ține toată viața:
seara vine plânsul,
iar dimineața , veselia.
6 Când îmi mergea bine , ziceam:
„Nu mă voi clătina niciodată!”
7 Doamne, prin bunăvoința Ta mă așezaseși pe un munte tare,
dar Ți-ai ascuns Fața și m-am tulburat.
8 Doamne, eu am strigat către Tine
și m-am rugat Domnului zicând:
9 „Ce vei câștiga dacă-mi verși sângele și mă cobori în groapă?
Poate să Te laude țărâna ?
Poate ea să vestească credincioșia Ta?
10 Ascultă, Doamne, ai milă de mine!
Doamne, ajută-mă!”
11 Și mi-ai prefăcut tânguirile în veselie,
mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie,
12 pentru ca inima mea să-Ți cânte și să nu stea mută.
Doamne Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda!