PSALMUL 33
1 Neprihăniților, bucurați-vă în Domnul!
Oamenilor fără prihană le șade bine cântarea de laudă.
2 Lăudați pe Domnul cu harpa,
lăudați-L cu alăuta cu zece coarde!
3 Cântați-I o cântare nouă!
Faceți să răsune coardele și glasurile voastre!
4 Căci Cuvântul Domnului este adevărat
și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie.
5 El iubește dreptatea și neprihănirea;
bunătatea Domnului umple pământul.
6 Cerurile au fost făcute prin Cuvântul Domnului
și toată oștirea lor, prin suflarea gurii Lui.
7 El îngrămădește apele mării într-un morman
și pune adâncurile în cămări.
8 Tot pământul să se teamă de Domnul!
Toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui!
9 Căci El zice și se face;
poruncește și ce poruncește ia ființă.
10 Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor,
zădărnicește planurile popoarelor.
11 Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie
și planurile inimii Lui, din neam în neam.
12 Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul!
Ferice de poporul pe care Și-l alege El de moștenire!
13 Domnul privește din înălțimea cerurilor
și vede pe toți fiii oamenilor.
14 Din locașul locuinței Lui, El privește
pe toți locuitorii pământului.
15 El le întocmește inima la toți
și ia aminte la toate faptele lor.
16 Nu mărimea oștirii scapă pe împărat ,
nu mărimea puterii izbăvește pe viteaz;
17 calul nu poate da chezășia biruinței
și toată vlaga lui nu dă izbăvirea.
18 Iată , ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El,
peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui,
19 ca să le scape sufletul de la moarte
și să-i țină cu viață în mijlocul foametei.
20 Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul;
El este Ajutorul și Scutul nostru.
21 Da, inima noastră își găsește bucuria în El,
căci avem încredere în Numele Lui cel sfânt.
22 Doamne, fie îndurarea Ta peste noi,
după cum o nădăjduim noi de la Tine!