PSALMUL 34
Un psalm alcătuit de David când a făcut pe nebunul în fața lui Abimelec și a plecat izgonit de el
1 Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme;
lauda Lui va fi totdeauna în gura mea.
2 Să mi se laude sufletul în Domnul!
Să asculte cei nenorociți și să se bucure!
3 Înălțați pe Domnul împreună cu mine!
Să lăudăm cu toții Numele Lui!
4 Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns:
m-a izbăvit din toate temerile mele.
5 Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie
și nu ți se umple fața de rușine.
6 Când strigă un nenorocit , Domnul aude
și-l scapă din toate necazurile lui.
7 Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El
și-i scapă din primejdie.
8 Gustați și vedeți ce bun este Domnul!
Ferice de omul care se încrede în El!
9 Temeți-vă de Domnul voi, sfinții Lui,
căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El!
10 Puii de leu duc lipsă și li-i foame,
dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine.
11 Veniți, fiilor, și ascultați-mă,
căci vă voi învăța frica de Domnul!
12 Cine este omul care dorește viața
și vrea să aibă parte de zile fericite?
13 Ferește-ți limba de rău
și buzele de cuvinte înșelătoare!
14 Depărtează-te de rău și fă binele;
caută pacea și aleargă după ea!
15 Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană
și urechile Lui iau aminte la strigătele lor.
16 Domnul Își întoarce Fața împotriva celor răi,
ca să le șteargă pomenirea de pe pământ.
17 Când strigă cei fără prihană, Domnul aude
și-i scapă din toate necazurile lor.
18 Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă
și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit.
19 De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană,
dar Domnul îl scapă totdeauna din ea.
20 Toate oasele i le păzește,
ca niciunul din ele să nu i se sfărâme.
21 Pe cel rău îl omoară nenorocirea,
dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiți.
22 Domnul scapă sufletul robilor Săi
și niciunul din cei ce se încred în El nu este osândit.