PSALMUL 43
1 Fă-mi dreptate, Dumnezeule, apără-mi pricina împotriva unui neam nemilos!
Izbăvește-mă de oamenii plini de vicleșug și de fărădelege!
2 Tu ești Dumnezeul care mă ocrotește : pentru ce mă lepezi?
Pentru ce trebuie să umblu plin de întristare sub apăsarea vrăjmașului?
3 Trimite lumina și credincioșia Ta ca să mă călăuzească
și să mă ducă la muntele Tău cel sfânt
și la locașurile Tale!
4 Atunci voi merge la altarul lui Dumnezeu,
la altarul lui Dumnezeu, care este bucuria și veselia mea,
și Te voi lăuda cu harpa, Dumnezeule, Dumnezeul meu!
5 Pentru ce te mâhnești, suflete, și gemi înăuntrul meu?
Nădăjduiește în Dumnezeu, căci iarăși Îl voi lăuda:
El este mântuirea mea și Dumnezeul meu.