PSALMUL 45
Către mai-marele cântăreților.
De cântat cum se cântă „Crinii”.
Un psalm al fiilor lui Core. O cântare.
O cântare de dragoste
1 Cuvinte pline de farmec îmi clocotesc în inimă
și zic: „Lucrarea mea de laudă este pentru Împăratul!”
Ca pana unui scriitor iscusit să-mi fie limba!
2 Tu ești cel mai frumos dintre oameni,
harul este turnat pe buzele tale,
de aceea te-a binecuvântat Dumnezeu pe vecie.
3 Războinic viteaz , încinge-ți sabia
– podoaba și slava,
4 da, slava ta! Fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă,
apără adevărul, blândețea și neprihănirea,
și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate!
5 Săgețile tale sunt ascuțite:
sub tine vor cădea popoare
și săgețile tale vor străpunge inima vrăjmașilor împăratului.
6 Scaunul Tău de domnie, Dumnezeule, este veșnic;
toiagul de domnie al Împărăției Tale este un toiag de dreptate.
7 Tu iubești neprihănirea și urăști răutatea.
De aceea, Dumnezeule , Dumnezeul Tău Te-a uns
cu un untdelemn de bucurie mai
presus decât pe tovarășii Tăi de slujbă.
8 Smirna , aloea și casia îți umplu de miros plăcut toate veșmintele;
în casele tale împărătești de fildeș, te înveselesc instrumentele cu coarde.
9 Printre preaiubitele tale sunt fete de împărați;
împărăteasa , mireasa ta, stă la dreapta ta, împodobită cu aur de Ofir.
10 Ascultă, fiică, vezi și pleacă-ți urechea;
uită pe poporul tău și casa tatălui tău!
11 Și atunci, împăratul îți va pofti frumusețea.
Și fiindcă este domnul tău, adu-i închinăciunile tale!
12 Și fiica Tirului, și cele mai bogate din popor vor umbla
cu daruri ca să capete bunăvoința ta.
13 Fata împăratului este plină de strălucire înăuntrul casei împărătești;
ea poartă o haină țesută cu aur.
14 Este adusă înaintea împăratului îmbrăcată cu haine cusute la gherghef
și urmată de fete, însoțitoarele ei, care sunt aduse la tine.
15 Ele sunt duse în mijlocul bucuriei și veseliei
și intră în casa împăratului.
16 Copiii tăi vor lua locul părinților tăi;
îi vei pune domni în toată țara.
17 Din neam în neam îți voi pomeni numele:
de aceea în veci de veci te vor lăuda popoarele.