PSALMUL 47
Către mai-marele cântăreților.
Un psalm făcut de fiii lui Core
1 Bateți din palme, toate popoarele!
Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie!
2 Căci Domnul, Cel Preaînalt, este înfricoșat :
El este Împărat mare peste tot pământul.
3 El ne supune popoarele,
El pune neamurile sub picioarele noastre.
4 El ne alege moștenirea ,
slava lui Iacov, pe care-l iubește. (Oprire)
5 Dumnezeu Se suie în mijlocul strigătelor de biruință,
Domnul înaintează în sunetul trâmbiței.
6 Cântați lui Dumnezeu, cântați!
Cântați Împăratului nostru, cântați!
7 Căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul:
cântați o cântare înțeleaptă!
8 Dumnezeu împărățește peste neamuri,
Dumnezeu șade pe scaunul Lui de domnie cel sfânt.
9 Domnitorii popoarelor se adună împreună
cu poporul Dumnezeului lui Avraam;
căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului:
El este mai înalt și mai presus de orice.