PSALMUL 48
O cântare. Un psalm al fiilor lui Core
1 Mare este Domnul și lăudat de toți
în cetatea Dumnezeului nostru, pe muntele Lui cel sfânt.
2 Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ, este muntele Sionului;
în partea de miazănoapte este cetatea Marelui Împărat.
3 Dumnezeu, în casele Lui împărătești, este cunoscut ca un turn de scăpare.
4 Căci iată că împărații se adunaseră:
doar au trecut împreună,
5 au privit-o, au înlemnit,
s-au temut și au luat-o la fugă.
6 I-a apucat un tremur acolo,
ca durerea unei femei la facere.
7 Au fost izgoniți de parcă ar fi fost luați de vântul de răsărit,
care sfărâmă corăbiile din Tarsis.
8 Întocmai cum auziserăm spunându-se, așa am văzut
în cetatea Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru:
Dumnezeu o va face să dăinuiască pe vecie. (Oprire)
9 Dumnezeule, la bunătatea Ta ne gândim
în mijlocul Templului Tău!
10 Ca și Numele Tău, Dumnezeule,
și lauda Ta răsună până la marginile pământului;
dreapta Ta este plină de îndurare.
11 Se bucură muntele Sionului
și se veselesc fiicele lui Iuda
de judecățile Tale.
12 Străbateți Sionul și ocoliți-l,
numărați-i turnurile,
13 priviți-i întăritura
și cercetați-i palatele,
ca să povestiți celor ce vor veni după ei!
14 Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci;
El va fi călăuza noastră până la moarte.