PSALMUL 51
Către mai-marele cântăreților.
Un psalm al lui David. Făcut când a venit la el prorocul Natan, după ce intrase David la Bat-Șeba
1 Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea Ta!
După îndurarea Ta cea mare, șterge fărădelegile mele!
2 Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea
și curățește-mă de păcatul meu!
3 Căci îmi cunosc bine fărădelegile
și păcatul meu stă necurmat înaintea mea.
4 Împotriva Ta, numai împotriva Ta am păcătuit
și am făcut ce este rău înaintea Ta;
așa că vei fi drept în hotărârea Ta
și fără vină în judecata Ta.
5 Iată că sunt născut în nelegiuire
și în păcat m-a zămislit mama mea.
6 Dar Tu ceri ca adevărul să fie în adâncul inimii:
fă dar să pătrundă înțelepciunea înăuntrul meu!
7 Curățește-mă cu isop și voi fi curat;
spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada!
8 Fă-mă să aud veselie și bucurie
și oasele pe care le-ai zdrobit Tu se vor bucura!
9 Întoarce-Ți privirea de la păcatele mele,
șterge toate nelegiuirile mele!
10 Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule,
pune în mine un duh nou și statornic!
11 Nu mă lepăda de la Fața Ta
și nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt!
12 Dă-mi iarăși bucuria mântuirii Tale
și sprijină-mă cu un duh de bunăvoință!
13 Atunci voi învăța căile Tale pe cei ce le calcă,
și păcătoșii se vor întoarce la Tine.
14 Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele! Izbăvește-mă de vina sângelui vărsat
și limba mea va lăuda îndurarea Ta!
15 Doamne, deschide-mi buzele
și gura mea va vesti lauda Ta!
16 Dacă ai fi voit jertfe , Ți-aș fi adus,
dar Ție nu-Ți plac arderile-de-tot.
17 Jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit:
Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită.
18 În îndurarea Ta, varsă-Ți binefacerile asupra Sionului
și zidește zidurile Ierusalimului!
19 Atunci vei primi jertfe neprihănite, arderi-de-tot și jertfe întregi;
atunci se vor aduce pe altarul Tău viței.