PSALMUL 53
Către mai-marele cântăreților.
De cântat la flaut. O cântare a lui David
1 Nebunul zice în inima lui: „Nu este Dumnezeu!”
S-au stricat oamenii, au săvârșit fărădelegi urâte,
nu este niciunul care să facă binele.
2 Dumnezeu Se uită de la înălțimea cerurilor peste fiii oamenilor,
ca să vadă dacă este cineva care să fie priceput
și să caute pe Dumnezeu.
3 Dar toți s-au rătăcit, toți s-au stricat;
nu este niciunul care să facă binele, niciunul măcar.
4 Și-au pierdut oare mintea cei ce săvârșesc nelegiuirea
de mănâncă pe poporul Meu cum mănâncă pâinea
și nu cheamă pe Dumnezeu?
5 Atunci vor tremura de spaimă fără să fie vreo pricină de spaimă;
Dumnezeu va risipi oasele celor ce tăbărăsc împotriva ta,
îi vei face de rușine, căci Dumnezeu i-a lepădat.
6 O , cine va face să pornească din Sion izbăvirea lui Israel?
Când va aduce Dumnezeu înapoi pe prinșii de război ai poporului Său,
Iacov se va veseli și Israel se va bucura.