PSALMUL 61
Către mai-marele cântăreților.
De cântat pe instrumente cu coarde.
Un psalm al lui David
1 Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele,
ia aminte la rugăciunea mea!
2 De la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită și zic:
„Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!”
3 Căci Tu ești un adăpost pentru mine,
un turn tare împotriva vrăjmașului.
4 vrea să locuiesc pe vecie în cortul Tău,
alerg la adăpostul aripilor Tale. (Oprire)
5 Căci Tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințele,
Tu îmi dai moștenirea celor ce se tem de Numele Tău.
6 Tu adaugi zile la zilele împăratului:
lungească-i-se anii pe vecie!
7 În veci să rămână el pe scaunul de domnie, înaintea lui Dumnezeu!
Fă ca bunătatea și credincioșia Ta să vegheze asupra lui!
8 Atunci voi cânta neîncetat Numele Tău
și zi de zi îmi voi împlini juruințele.