PSALMUL 66
Către mai-marele cântăreților.
O cântare. Un psalm
1 Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, toți locuitorii pământului!
2 Cântați slavă Numelui Său,
măriți slava Lui prin laudele voastre!
3 Ziceți lui Dumnezeu: „Cât de înfricoșate sunt lucrările Tale!
Din pricina mărimii puterii Tale, vrăjmașii Tăi Te lingușesc.
4 Tot pământul se închină înaintea Ta
și cântă în cinstea Ta,
cântă Numele Tău.” (Oprire)
5 Veniți și priviți lucrările lui Dumnezeu!
Ce înfricoșat este El când lucrează asupra fiilor oamenilor!
6 El a prefăcut marea în pământ uscat
și râul a fost trecut cu piciorul:
atunci ne-am bucurat în El.
7 El stăpânește pe vecie prin puterea Lui.
Ochii Lui urmăresc pe neamuri,
ca cei răzvrătiți să nu se mai scoale împotriva Lui! (Oprire)
8 Binecuvântați, popoare, pe Dumnezeul nostru!
Faceți să răsune lauda Lui!
9 El ne-a păstrat sufletul cu viață
și n-a îngăduit să ni se clatine piciorul.
10 Căci Tu ne-ai încercat, Dumnezeule,
ne-ai trecut prin cuptorul cu foc, ca argintul.
11 Ne-ai adus în laț
și ne-ai pus o grea povară pe coapse.
12 Ai lăsat pe oameni să încalece pe capetele noastre,
am trecut prin foc și prin apă,
dar Tu ne-ai scos și ne-ai dat belșug.
13 De aceea, voi merge în Casa Ta cu arderi-de-tot,
îmi voi împlini juruințele făcute Ție,
14 juruințe care mi-au ieșit de pe buze,
pe care mi le-a rostit gura când eram la strâmtorare.
15 Îți voi aduce oi grase ca ardere-de-tot,
cu grăsimea berbecilor,
voi jertfi oi împreună cu țapi. (Oprire)
16 Veniți de ascultați, toți cei ce vă temeți de Dumnezeu,
și voi istorisi ce a făcut El sufletului meu!
17 Am strigat către El cu gura mea,
și îndată lauda a fost pe limba mea.
18 Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea,
nu m-ar fi ascultat Domnul.
19 Dar Dumnezeu m-a ascultat,
a luat aminte la glasul rugăciunii mele.
20 Binecuvântat să fie Dumnezeu,
care nu mi-a lepădat rugăciunea
și nu mi-a îndepărtat bunătatea Lui!