PSALMUL 67
Către mai-marele cântăreților.
De cântat pe instrumente cu coarde.
Un psalm. O cântare
1 Dumnezeu să aibă milă de noi și să ne binecuvânteze,
să facă să lumineze peste noi Fața Lui, (Oprire)
2 ca să se cunoască pe pământ calea Ta
și printre toate neamurile mântuirea Ta!
3 Te laudă popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele Te laudă.
4 Se bucură neamurile și se veselesc,
căci Tu judeci popoarele cu nepărtinire
și povățuiești neamurile pe pământ. (Oprire)
5 Te laudă popoarele, Dumnezeule,
toate popoarele Te laudă.
6 Pământul își dă roadele.
Dumnezeu, Dumnezeul nostru, ne binecuvântează,
7 Dumnezeu ne binecuvântează
și toate marginile pământului se tem de El.