PSALMUL 68
Către mai-marele cântăreților.
Un psalm al lui David. O cântare
1 Dumnezeu Se scoală , vrăjmașii Lui se risipesc
și potrivnicii Lui fug dinaintea Feței Lui.
2 Cum se risipește fumul, așa-i risipești Tu;
cum se topește ceara la foc,
așa pier cei răi dinaintea lui Dumnezeu.
3 Dar cei neprihăniți se bucură, saltă de bucurie înaintea lui Dumnezeu
și nu mai pot de veselie.
4 Cântați lui Dumnezeu, lăudați Numele Lui!
Faceți drum Celui ce înaintează prin câmpii!
Domnul este Numele Lui: bucurați-vă înaintea Lui!
5 El este Tatăl orfanilor, Apărătorul văduvelor,
El, Dumnezeu, care locuiește în Locașul Lui cel Sfânt.
6 Dumnezeu dă o familie celor părăsiți,
El izbăvește pe prinșii de război și-i face fericiți;
numai cei răzvrătiți locuiesc în locuri uscate.
7 Dumnezeule, când ai ieșit Tu în fruntea poporului
și când mergeai în pustie, (Oprire)
8 s-a cutremurat pământul,
s-au topit cerurile dinaintea lui Dumnezeu,
s-a zguduit Sinaiul dinaintea lui Dumnezeu, Dumnezeul lui Israel.
9 Ai dat o ploaie binefăcătoare, Dumnezeule,
și ai întărit moștenirea Ta, sleită de puteri.
10 Poporul Tău și-a așezat locuința în țara
pe care, prin bunătatea Ta, Dumnezeule,
o pregătiseși pentru cei nenorociți .
11 Un cuvânt spune Domnul,
și femeile aducătoare de vești bune sunt o mare oștire:
12 împărații oștirilor fug, fug,
și cea care rămâne acasă împarte prada.
13 Pe când voi vă odihniți în mijlocul staulelor,
aripile porumbelului sunt acoperite de argint
și penele lui sunt de un galben auriu.
14 Când a împrăștiat Cel Atotputernic pe împărați în țară,
parcă ningea în Țalmon.
15 Munții lui Dumnezeu, munții Basanului,
munți cu multe piscuri, munții Basanului,
16 pentru ce , munți cu multe piscuri, purtați pizmă
pe muntele pe care l-a ales Dumnezeu ca locaș împărătesc?
Cu toate acestea, Domnul va locui în el în veci.
17 Carele Domnului se numără cu douăzecile de mii, cu mii și mii;
Domnul este în mijlocul lor, venind din Sinai în Locașul Său cel Sfânt.
18 Te-ai suit pe înălțime, ai luat prinși de război,
ai luat în dar oameni;
cei răzvrătiți vor locui și ei lângă Domnul Dumnezeu.
19 Binecuvântat să fie Domnul, care zilnic ne poartă povara,
Dumnezeu, mântuirea noastră! (Oprire)
20 Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor
și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte.
21 Da, Dumnezeu va zdrobi capul vrăjmașilor Lui,
creștetul capului celor ce trăiesc în păcat.
22 Domnul zice: „Îi voi aduce înapoi din Basan,
îi voi aduce înapoi din fundul mării,
23 ca să-ți cufunzi piciorul în sânge
și limba câinilor tăi să-și capete partea din vrăjmașii tăi.”
24 Ei văd intrarea Ta, Dumnezeule,
intrarea Dumnezeului meu, Împăratului meu, în Locașul cel Sfânt.
25 În frunte merg cântăreții , apoi cei ce cântă din instrumente,
în mijlocul fetelor care sună din timpane.
26 Binecuvântați pe Dumnezeu în adunări,
binecuvântați pe Domnul, cei ce vă coborâți din Israel!
27 Iată tânărul Beniamin, care stăpânește peste ei,
căpeteniile lui Iuda și ceata lor,
căpeteniile lui Zabulon, căpeteniile lui Neftali.
28 Dumnezeul tău te-a făcut puternic.
Întărește, Dumnezeule, ce ai făcut pentru noi în Templul Tău.
29 Împărații Îți vor aduce daruri la Ierusalim.
30 Înspăimântă fiara din trestii,
ceata taurilor, cu vițeii popoarelor;
calcă în picioare pe cei ce își pun plăcerea în argint!
Risipește popoarele cărora le place să se bată!
31 Cei mari vin din Egipt:
Etiopia aleargă cu mâinile întinse spre Dumnezeu.
32 Cântați lui Dumnezeu, împărățiile pământului,
și lăudați pe Domnul! (Oprire)
33 Cântați Celui ce călărește pe cerurile cerurilor veșnice!
Iată că se aude glasul Lui, glasul Lui cel puternic!
34 Dați slavă lui Dumnezeu,
a cărui măreție este peste Israel
și a cărui putere este în ceruri!
35 Ce înfricoșat ești, Dumnezeule, din locașul Tău cel sfânt!
Dumnezeul lui Israel dă poporului Său tărie și mare putere.
Binecuvântat să fie Dumnezeu!