PSALMUL 71
1 În Tine , Doamne, îmi caut scăparea:
să nu rămân de rușine niciodată!
2 Scapă-mă în dreptatea Ta și izbăvește-mă !
Pleacă-Ți urechea spre mine și ajută-mi!
3 Fii o stâncă de adăpost pentru mine, unde să pot fugi totdeauna!
Tu ai hotărât să mă scapi,
căci Tu ești stânca și cetățuia mea.
4 Izbăvește-mă , Dumnezeule, din mâna celui rău,
din mâna omului nelegiuit și asupritor!
5 Căci Tu ești nădejdea mea, Doamne Dumnezeule!
În Tine mă încred din tinerețea mea.
6 Pe Tine mă sprijin din pântecele mamei mele.
Tu ești Binefăcătorul meu încă din pântecele mamei;
pe Tine Te laud fără-ncetare.
7 Pentru mulți, am ajuns ca o minune,
dar Tu ești scăparea mea cea tare.
8 Să mi se umple gura de laudele Tale
și-n fiecare zi să Te slăvească!
9 Nu mă lepăda la vremea bătrâneții;
când mi se duc puterile, nu mă părăsi!
10 Căci vrăjmașii mei vorbesc de mine
și cei ce-mi pândesc viața se sfătuiesc între ei
11 zicând: „L-a părăsit Dumnezeu;
urmăriți-l, puneți mâna pe el, căci nu-i nimeni care să-l scape!”
12 Dumnezeule , nu Te depărta de mine!
Dumnezeule, vino degrabă în ajutorul meu!
13 Să rămână de rușine și nimiciți cei ce vor să-mi ia viața!
Să fie acoperiți de rușine și de ocară cei ce-mi caută pierzarea!
14 Și eu voi nădăjdui pururea,
Te voi lăuda tot mai mult.
15 Gura mea va vesti zi de zi dreptatea și mântuirea Ta,
căci nu le cunosc marginile.
16 Voi spune lucrările Tale cele puternice, Doamne Dumnezeule!
Voi pomeni dreptatea Ta și numai pe a Ta!
17 Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe,
și până acum eu vestesc minunile Tale.
18 Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrânețea căruntă,
ca să vestesc tăria Ta neamului de acum
și puterea Ta neamului de oameni care va veni!
19 Dreptatea Ta, Dumnezeule, ajunge până la cer.
Tu ai săvârșit lucruri mari:
Dumnezeule , cine este ca Tine?
20 Ne-ai făcut să trecem prin multe necazuri și nenorociri,
dar ne vei da iarăși viața ,
ne vei scoate iarăși din adâncurile pământului.
21 Înalță-mi mărimea mea,
întoarce-Te și mângâie-mă din nou!
22 Și Te voi lăuda în sunet de alăută,
Îți voi cânta credincioșia. Dumnezeule,
Te voi lăuda cu harpa,
Sfântul lui Israel!
23 Când Te voi lăuda, voi fi cu bucuria pe buze,
cu bucuria în sufletul pe care mi l-ai izbăvit;
24 și limba mea va vesti zi de zi dreptatea Ta,
căci cei ce-mi caută pierzarea sunt rușinați și roșii de rușine.