PSALMUL 72
Un psalm al lui Solomon
1 Dumnezeule, dă judecățile Tale împăratului
și dă dreptatea Ta fiului împăratului!
2 Și el va judeca pe poporul Tău cu dreptate
și pe nenorociții Tăi cu nepărtinire.
3 Munții vor aduce pace poporului
și dealurile, de asemenea, ca urmare a dreptății Tale.
4 El va face dreptate nenorociților poporului,
va scăpa pe copiii săracului
și va zdrobi pe asupritor.
5 Așa că se vor teme de Tine cât va fi soarele
și cât se va arăta luna, din neam în neam;
6 va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit,
ca o ploaie repede care udă câmpia.
7 În zilele lui va înflori cel neprihănit
și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună.
8 El va stăpâni de la o mare la alta
și de la râu până la marginile pământului.
9 Locuitorii pustiei își vor pleca genunchiul înaintea lui
și vrăjmașii vor linge țărâna.
10 Împărații Tarsisului și ai ostroavelor vor plăti biruri,
împărații Sebei și Sabei vor aduce daruri.
11 Da, toți împărații se vor închina înaintea lui,
toate neamurile îi vor sluji.
12 Căci el va izbăvi pe săracul care strigă
și pe nenorocitul care n-are ajutor.
13 Va avea milă de cel nenorocit și de cel lipsit
și va scăpa viața săracilor;
14 îi va izbăvi de apăsare și de silă
și sângele lor va fi scump înaintea lui.
15 Ei vor trăi și-i vor da aur din Seba;
se vor ruga neîncetat pentru el
și-l vor binecuvânta în fiecare zi.
16 Va fi belșug de grâu în țară până în vârful munților
și spicele lor se vor clătina ca și copacii din Liban;
oamenii vor înflori în cetăți ca iarba pământului.
17 Numele lui va dăinui pe vecie:
cât soarele îi va ține numele.
Cu el se vor binecuvânta unii pe alții,
și toate neamurile îl vor numi fericit.
18 Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel,
singurul care face minuni!
19 Binecuvântat să fie în veci slăvitul Lui Nume!
Tot pământul să se umple de slava Lui!
Amin! Amin!
20 Sfârșitul rugăciunilor lui David, fiul lui Isai.