PSALMUL 75
Către mai-marele cântăreților.
„Nu nimici”. Un psalm al lui Asaf. O cântare
1 Te lăudăm, Dumnezeule, Te lăudăm;
noi, care chemăm Numele Tău,
vestim minunile Tale!
2 „Atunci când va veni vremea hotărâtă”, zice Domnul,
„voi judeca fără părtinire.
3 Poate să se cutremure pământul cu locuitorii lui,
căci Eu îi întăresc stâlpii.” (Oprire)
4 Eu zic celor ce se fălesc: „Nu vă făliți!”
și celor răi: „Nu ridicați capul sus!”
5 Nu vă ridicați capul așa de sus,
nu vorbiți cu atâta trufie!
6 Căci nici de la răsărit, nici de la apus,
nici din pustie nu vine înălțarea.
7 Ci Dumnezeu este Cel ce judecă:
El coboară pe unul și înalță pe altul.
8 În mâna Domnului este un potir în care fierbe un vin plin de amestecătură.
Când îl varsă,
toți cei răi de pe pământ sug, îl sorb și-l beau până în fund !
9 Eu însă voi vesti pururea aceste lucruri,
voi cânta laude în cinstea Dumnezeului lui Iacov
10 și voi doborî toate puterile celor răi:
puterile celui neprihănit însă se vor înălța.