PSALMUL 80
Către mai-marele cântăreților.
De cântat ca și „Crinii mărturiei”.
Un psalm al lui Asaf
1 Ia aminte, Păstorul lui Israel, Tu, care povățuiești pe Iosif ca pe o turmă!
Arată-Te în strălucirea Ta, Tu, care șezi pe heruvimi!
2 Trezește-Ți puterea, înaintea lui Efraim, Beniamin și Manase,
și vino în ajutorul nostru!
3 Ridică-ne , Dumnezeule,
să strălucească Fața Ta și vom fi scăpați!
4 Doamne, Dumnezeul oștirilor,
până când Te vei mânia, cu toată rugăciunea poporului Tău?
5 Îi hrănești cu o pâine de lacrimi
și-i adăpi cu lacrimi din plin.
6 Ne faci să fim mărul de ceartă al vecinilor noștri
și vrăjmașii noștri râd de noi între ei.
7 Ridică-ne , Dumnezeul oștirilor!
Fă să strălucească Fața Ta și vom fi scăpați!
8 Tu ai adus o vie din Egipt,
ai izgonit neamuri și ai sădit-o.
9 Ai făcut loc înaintea ei:
și ea a dat rădăcini și a umplut țara.
10 Munții erau acoperiți de umbra ei
și ramurile ei erau ca niște cedri ai lui Dumnezeu.
11 Își întindea mlădițele până la mare
și lăstarii până la râu.
12 Pentru ce i-ai rupt gardul acum
de-o jefuiesc toți trecătorii?
13 O râmă mistrețul din pădure
și o mănâncă fiarele câmpului.
14 Dumnezeul oștirilor, întoarce-Te iarăși!
Privește din cer și vezi! Cercetează via aceasta!
15 Ocrotește ce a sădit dreapta Ta
și pe fiul pe care Ți l-ai ales!…
16 Ea este arsă de foc, este tăiată!
De mustrarea Feței Tale, ei pier!
17 Mâna Ta să fie peste omul dreptei Tale,
peste fiul omului pe care Ți l-ai ales!
18 Și atunci nu ne vom mai depărta de Tine.
Înviorează-ne iarăși și vom chema Numele Tău!
19 Doamne, Dumnezeul oștirilor, ridică-ne iarăși!
Fă să strălucească Fața Ta și vom fi scăpați!