PSALMUL 82
Un psalm al lui Asaf
1 Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu;
El judecă în mijlocul dumnezeilor .
2 „Până când veți judeca strâmb
și veți căuta la fața celor răi? (Oprire)
3 Faceți dreptate celui slab și orfanului,
dați dreptate nenorocitului și săracului,
4 scăpați pe cel nevoiaș și lipsit,
izbăviți-i din mâna celor răi!”
5 Dar ei nu vor să știe de nimic, nu pricep nimic,
ci umblă în întuneric,
de aceea se clatină toate temeliile pământului.
6 Eu am zis : „Sunteți dumnezei,
toți sunteți fii ai Celui Preaînalt.
7 Însă veți muri ca niște oameni,
veți cădea ca un domnitor oarecare.”
8 Scoală-Te , Dumnezeule, și judecă pământul!
Căci toate neamurile sunt ale Tale.