PSALMUL 86
O rugăciune a lui David
1 Ia aminte, Doamne, și ascultă-mă,
căci sunt nenorocit și lipsit!
2 Păzește-mi sufletul, căci sunt unul din cei iubiți de Tine!
Scapă, Dumnezeule, pe robul Tău, care se încrede în Tine!
3 Ai milă de mine, Doamne,
căci toată ziua strig către Tine!
4 Înveselește sufletul robului Tău,
căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul!
5 Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți
și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă.
6 Pleacă-Ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea,
ia aminte la glasul cererilor mele!
7 Te chem în ziua necazului meu,
căci m-asculți.
8 Nimeni nu este ca Tine între dumnezei, Doamne,
și nimic nu seamănă cu lucrările Tale.
9 Toate neamurile pe care le-ai făcut vor veni să se închine înaintea Ta, Doamne,
și să dea slavă Numelui Tău.
10 Căci Tu ești mare și faci minuni –
numai Tu ești Dumnezeu.
11 Învață-mă căile Tale, Doamne! Eu voi umbla în adevărul Tău.
Fă-mi inima să se teamă de Numele Tău.
12 Te voi lăuda din toată inima mea, Doamne, Dumnezeul meu,
și voi preamări Numele Tău în veci!
13 Căci mare este bunătatea Ta față de mine
și Tu îmi izbăvești sufletul din adânca Locuință a morților.
14 Dumnezeule, niște îngâmfați s-au sculat împotriva mea,
o ceată de oameni asupritori vor să-mi ia viața
și nu se gândesc la Tine.
15 Dar Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv,
îndelung răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie.
16 Îndreaptă-Ți privirile spre mine și ai milă de mine:
dă tărie robului Tău
și scapă pe fiul roabei Tale!
17 Fă un semn pentru mine,
ca să vadă vrăjmașii mei și să rămână de rușine,
căci Tu mă ajuți și mă mângâi, Doamne!