PSALMUL 87
Un psalm al fiilor lui Core. O cântare
1 Sionul are temeliile așezate pe munții cei sfinți:
2 Domnul iubește porțile Sionului
mai mult decât toate locașurile lui Iacov.
3 Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine,
cetate a lui Dumnezeu! (Oprire)
4 Eu pomenesc Egiptul și Babilonul printre cei ce Mă cunosc;
iată, țara filistenilor, Tirul, cu Etiopia
„în Sion s-au născut”,
5 iar despre Sion este zis: „Toți s-au născut în el”,
și Cel Preaînalt îl întărește.
6 Domnul numără popoarele, scriindu-le :
„Acolo s-au născut.” (Oprire)
7 Și cei ce cântă și cei ce joacă strigă:
„Toate izvoarele mele sunt în Tine.”