PSALMUL 92
Un psalm.
O cântare pentru ziua Sabatului
1 Frumos este să lăudăm pe Domnul
și să mărim Numele Tău, Preaînalte,
2 să vestim dimineața bunătatea Ta
și noaptea credincioșia Ta,
3 cu instrumentul cu zece coarde și cu alăuta,
în sunetele harpei.
4 Căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne,
și eu cânt de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale.
5 Cât de mari sunt lucrările Tale, Doamne,
și cât de adânci sunt gândurile Tale!
6 Omul prost nu cunoaște lucrul acesta
și cel nebun nu ia seama la el.
7 Dacă cei răi înverzesc ca iarba
și dacă toți cei ce fac răul înfloresc,
este numai ca să fie nimiciți pe vecie.
8 Dar Tu, Doamne, ești înălțat în veci de veci!
9 Căci iată, Doamne, vrăjmașii Tăi,
iată, vrăjmașii Tăi pier:
toți cei ce fac răul sunt risipiți .
10 Dar mie Tu-mi dai puterea bivolului
și m-ai stropit cu untdelemn proaspăt.
11 Ochiul meu își vede împlinită dorința față de vrăjmașii mei
și urechea mea aude împlinirea dorinței mele față de potrivnicii mei cei răi.
12 Cel fără prihană înverzește ca finicul
și crește ca cedrul din Liban.
13 Cei sădiți în Casa Domnului
înverzesc în curțile Dumnezeului nostru.
14 Ei aduc roade și la bătrânețe;
sunt plini de suc și verzi,
15 ca să arate că Domnul este drept,
El, Stânca mea, în care nu este nelegiuire.