PSALMUL 95
1 Veniți să cântăm cu veselie Domnului
și să strigăm de bucurie către Stânca mântuirii noastre.
2 Să mergem înaintea Lui cu laude,
să facem să răsune cântece în cinstea Lui!
3 Căci Domnul este un Dumnezeu mare,
este un Împărat mare, mai presus de toți dumnezeii.
4 El ține în mână adâncimile pământului
și vârfurile munților sunt ale Lui.
5 A Lui este marea , El a făcut-o,
și mâinile Lui au întocmit uscatul:
6 veniți să ne închinăm și să ne smerim,
să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru!
7 Căci El este Dumnezeul nostru
și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui… O! de ați asculta azi glasul Lui!
8 „Nu vă împietriți inima ca la Meriba ,
ca în ziua de la Masa, în pustie,
9 unde părinții voștri M-au ispitit
și M-au încercat, măcar că văzuseră lucrările Mele!
10 Patruzeci de ani M-am scârbit de neamul acesta
și am zis: ‘Este un popor cu inima rătăcită;
ei nu cunosc căile Mele.’
11 De aceea am jurat în mânia Mea:
‘Nu vor intra în odihna Mea!’”