PSALMUL 96
1 Cântați Domnului o cântare nouă!
Cântați Domnului, toți locuitorii pământului!
2 Cântați Domnului, binecuvântați Numele Lui,
vestiți din zi în zi mântuirea Lui!
3 Povestiți printre neamuri slava Lui,
printre toate popoarele minunile Lui!
4 Căci Domnul este mare și foarte vrednic de laudă.
El este mai de temut decât toți dumnezeii.
5 Căci toți dumnezeii popoarelor sunt niște idoli,
dar Domnul a făcut cerurile.
6 Strălucirea și măreția sunt înaintea Feței Lui,
slava și podoaba sunt în Locașul Lui cel Sfânt.
7 Familiile popoarelor, dați Domnului,
dați Domnului slavă și cinste!
8 Dați Domnului slava cuvenită Numelui Lui!
Aduceți daruri de mâncare și intrați în curțile Lui!
9 Închinați-vă înaintea Domnului îmbrăcați cu podoabe sfinte,
tremurați înaintea Lui, toți locuitorii pământului!
10 Spuneți printre neamuri: „Domnul împărățește!
De aceea lumea este tare și nu se clatină.”
Domnul judecă popoarele cu dreptate.
11 Să se bucure cerurile și să se veselească pământul;
să mugească marea cu tot ce cuprinde ea!
12 Să tresalte câmpia cu tot ce e pe ea,
toți copacii pădurii să strige de bucurie
13 înaintea Domnului! Căci El vine,
vine să judece pământul.
El va judeca lumea cu dreptate
și popoarele după credincioșia Lui.