PSALMUL 97
1 Domnul împărățește: să se veselească pământul
și să se bucure ostroavele cele multe!
2 Norii și negura Îl înconjoară,
dreptatea și judecata sunt temelia scaunului Său de domnie.
3 Înaintea Lui merge focul
și arde de jur împrejur pe potrivnicii Lui.
4 Fulgerele Lui luminează lumea:
pământul Îl vede și se cutremură.
5 Munții se topesc ca ceara înaintea Domnului,
înaintea Domnului întregului pământ.
6 Cerurile vestesc dreptatea Lui
și toate popoarele văd slava Lui.
7 Sunt rușinați toți cei ce slujesc icoanelor
și care se fălesc cu idolii:
toți dumnezeii se închină înaintea Lui.
8 Sionul aude lucrul acesta și se bucură, se veselesc fiicele lui Iuda
de judecățile Tale, Doamne!
9 Căci Tu, Doamne, Tu ești Cel Preaînalt peste tot pământul,
Tu ești preaînălțat , mai presus de toți dumnezeii.
10 Urâți răul, cei ce iubiți pe Domnul!
El păzește sufletele credincioșilor Lui
și-i izbăvește din mâna celor răi.
11 Lumina este semănată pentru cel neprihănit
și bucuria, pentru cei cu inima curată.
12 Neprihăniților , bucurați-vă în Domnul
și măriți prin laudele voastre sfințenia Lui!