PSALMUL 99
1 Domnul împărățește: popoarele tremură;
El șade pe heruvimi: pământul se clatină.
2 Domnul este mare în Sion
și înălțat peste toate popoarele.
3 Să laude oamenii Numele Tău cel mare și înfricoșat,
căci este sfânt!
4 Să laude oamenii tăria Împăratului, căci iubește dreptatea!
Tu întărești dreptatea,
Tu faci dreptate și judecată în Iacov.
5 Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru
și închinați-vă înaintea așternutului picioarelor Lui,
căci este sfânt !
6 Moise și Aaron, dintre preoții Lui,
și Samuel, dintre cei ce chemau Numele Lui,
au chemat pe Domnul, și El i-a ascultat.
7 El le-a vorbit din stâlpul de nor;
ei au păzit poruncile Lui și Legea pe care le-a dat-o El.
8 Doamne, Dumnezeul nostru, Tu i-ai ascultat;
ai fost pentru ei un Dumnezeu iertător,
dar i-ai pedepsit pentru greșelile lor.
9 Înălțați pe Domnul Dumnezeul nostru
și închinați-vă pe muntele Lui cel sfânt!
Căci Domnul Dumnezeul nostru este sfânt!