1 Am căutat noaptea în așternutul meu, am căutat pe iubitul inimii mele;
l-am căutat, dar nu l-am găsit…
2 M-am sculat atunci și am cutreierat cetatea,
ulițele și piețele,
și am căutat pe iubitul inimii mele…
L-am căutat, dar nu l-am găsit!
3 M-au întâlnit păzitorii care dădeau ocol cetății
și i-am întrebat: „N-ați văzut pe iubitul inimii mele?”
4 Abia trecusem de ei,
și am găsit pe iubitul inimii mele.
L-am apucat și nu l-am mai lăsat
până nu l-am adus în casa mamei mele,
în odaia celei ce m-a zămislit. –
5 jur, fiice ale Ierusalimului,
pe căprioarele și cerboaicele de pe câmp,
nu stârniți, nu treziți dragostea
până nu vine ea. –
6 Ce se vede suindu-se din pustie
ca niște stâlpi de fum,
în mijlocul aburilor de mir și de tămâie,
înconjurată de toate miresmele negustorilor de mir? –
7 Iată, este patașca lui Solomon,
cu șaizeci de viteji de jur împrejur,
cei mai viteji din Israel.
8 Toți sunt înarmați cu săbii și toți sunt deprinși la luptă,
fiecare cu sabia la coapsă,
ca să n-aibă nimic de temut în timpul nopții.
9 Împăratul Solomon și-a făcut această patașcă
din lemn din Liban.
10 Stâlpii i-a făcut de argint,
rezemătoarea, de aur, scaunul, de purpură,
iar mijlocul împodobit cu o țesătură aleasă, lucrată de dragostea
fiicelor Ierusalimului.
11 Ieșiți, fetele Sionului, și priviți pe împăratul Solomon,
cu cununa cu care l-a încununat mama sa în ziua cununiei lui,
în ziua veseliei inimii lui. –