1 Adu-le aminte să fie supuși stăpânirilor și dregătorilor, să-i asculte, să fie gata să facă orice lucru bun, 2 să nu vorbească de rău pe nimeni, să nu fie gata de ceartă , ci cumpătați , plini de blândețe față de toți oamenii. 3 Căci și noi eram altădată fără minte, neascultători, rătăciți, robiți de tot felul de pofte și de plăceri, trăind în răutate și în pizmă, vrednici să fim urâți și urându-ne unii pe alții. 4 Dar, când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu , Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, 5 El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt, 6 pe care L-a vărsat din belșug peste noi prin Isus Hristos, Mântuitorul nostru; 7 pentru ca , odată socotiți neprihăniți prin harul Lui, să ne facem în nădejde moștenitori ai vieții veșnice. 8 Adevărat este cuvântul acesta, și vreau să spui apăsat aceste lucruri, pentru ca cei ce au crezut în Dumnezeu să caute să fie cei dintâi în fapte bune. Iată ce este bine și de folos pentru oameni! 9 Dar de întrebările nebune, de înșirările de neamuri, de certuri și ciorovăieli privitoare la Lege, ferește-te, căci sunt nefolositoare și zadarnice. 10 După întâia și a doua mustrare, depărtează-te de cel ce aduce dezbinări, 11 căci știm că un astfel de om este un stricat și păcătuiește, de la sine fiind osândit . 12 Când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic , grăbește-te să vii la mine în Nicopole, căci acolo m-am hotărât să iernez. 13 Ai grijă de legiuitorul Zena și Apolo , să nu ducă lipsă de nimic din ce le trebuie pentru călătoria lor. 14 Trebuie ca și ai noștri să se deprindă să fie cei dintâi în fapte bune pentru nevoile grabnice și să nu stea neroditori. 15 Toți cei ce sunt cu mine îți trimit sănătate. Spune sănătate celor ce ne iubesc în credință.
Harul să fie cu voi cu toți! Amin.