1 În ziua aceea , se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor pentru păcat și necurăție. 2 În ziua aceea”, zice Domnul oștirilor, „voi stârpi din țară numele idolilor, ca nimeni să nu-și mai aducă aminte de ei; voi scoate, de asemenea, din țară pe prorocii mincinoși și duhul necurat. 3 Și, dacă va mai proroci cineva, atunci tatăl său și mama sa, înșiși părinții lui, îi vor zice: ‘Tu nu vei trăi, căci ai spus minciuni în Numele Domnului’; și tatăl său și mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge când va proroci. 4 În ziua aceea, prorocii se vor rușina , fiecare, de vedeniile lor când vor proroci și nu se vor mai îmbrăca într-o manta de păr ca să mintă pe oameni. 5 Ci fiecare din ei va zice: ‘Eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinerețea mea!’ 6 Și dacă-l va întreba cineva: ‘De unde vin aceste răni pe care le ai la mâini?’, el va răspunde: ‘În casa celor ce mă iubeau le-am primit.’ 7 Scoală-te, sabie, asupra păstorului Meu și asupra omului care îmi este tovarăș!”, zice Domnul oștirilor. „Lovește pe păstor și se vor risipi oile! Și Îmi voi întoarce mâna spre cei mici. 8 În toată țara”, zice Domnul, „două treimi vor fi nimicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne. 9 Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăți cum se curățește argintul, o voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema Numele Meu și îi voi asculta; Eu voi zice: ‘Acesta este poporul Meu!’ Și ei vor zice: ‘Domnul este Dumnezeul meu!’”