1 Cuvântul Domnului oștirilor a vorbit astfel: 2 „Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Am o mare râvnă pentru Sion și sunt stăpânit de o râvnă plină de mânie pentru el.’ 3 Așa vorbește Domnul: ‘Mă întorc iarăși în Sion și vreau să locuiesc în mijlocul Ierusalimului. Ierusalimul se va chema «Cetatea cea credincioasă» și muntele Domnului oștirilor se va chema «Muntele cel sfânt».’ 4 Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Iarăși vor ședea pe ulițele Ierusalimului bătrâni și femei în vârstă , fiecare cu toiagul în mână, din pricina marelui lor număr de zile. 5 Ulițele cetății vor fi pline de băieți și fete, care se vor juca pe ulițe.’ 6 Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Dacă lucrul acesta va părea de mirat în ochii rămășiței poporului acestuia, în zilele acelea, va fi de mirat oare și în ochii Mei?’, zice Domnul oștirilor. 7 Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Iată, Eu izbăvesc pe poporul Meu din țara de la răsărit și din țara de la asfințitul soarelui. 8 Îi voi aduce înapoi și vor locui în mijlocul Ierusalimului; ei vor fi poporul Meu și Eu voi fi Dumnezeul lor cu adevăr și dreptate .’ 9 Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Întăriți-vă mâinile , cei ce auziți astăzi aceste cuvinte din gura prorocilor care au vorbit în ziua când s-a pus temelia Casei Domnului oștirilor, când s-a început să se zidească Templul! 10 Căci înainte de aceste zile, nu era răsplată nici pentru lucrul omului, nici pentru vite. Cei ce intrau și ieșeau n-aveau nici ei pace din pricina vrăjmașului, și Eu dezbinam pe toți oamenii unii împotriva altora. 11 Acum nu voi mai face rămășiței poporului acestuia ca în trecut’, zice Domnul oștirilor. 12 ‘Ci semănăturile vor merge bine, vița își va da rodul, pământul își va da roadele și cerurile își vor trimite roua, și toate aceste lucruri le voi da în stăpânirea rămășiței poporului acestuia. 13 După cum ați fost un blestem între neamuri, casa lui Iuda și casa lui Israel, tot astfel vă voi mântui și veți fi o binecuvântare . Nu vă temeți, ci întăriți-vă mâinile!’ 14 Căci așa vorbește Domnul oștirilor: ‘După cum am căutat să vă fac rău când Mă mâniau părinții voștri’, zice Domnul oștirilor, ‘și nu M-am căit de lucrul acesta, 15 tot așa, acum, Mă întorc în aceste zile și hotărăsc să fac bine Ierusalimului și casei lui Iuda. Nu vă temeți! 16 Iată ce trebuie să faceți: Fiecare să spună aproapelui său adevărul ; judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii; 17 niciunul să nu gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său și nici să nu iubiți jurământul strâmb! Căci toate lucrurile acestea Eu le urăsc’, zice Domnul.” 18 Cuvântul Domnului oștirilor mi-a vorbit astfel: 19 „Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Postul din luna a patra, postul din luna a cincea, postul din luna a șaptea și postul din luna a zecea se vor preface pentru casa lui Iuda în zile de veselie și de bucurie, în sărbători de voioșie. Dar iubiți adevărul și pacea!’ 20 Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘Vor mai veni iarăși popoare și locuitori dintr-un mare număr de cetăți. 21 Locuitorii unei cetăți vor merge la cealaltă și vor zice: «Haidem să ne rugăm Domnului și să căutăm pe Domnul oștirilor! Vrem să mergem și noi!» 22 Și multe popoare și multe neamuri vor veni astfel să caute pe Domnul oștirilor la Ierusalim și să se roage Domnului.’ 23 Așa vorbește Domnul oștirilor: ‘În zilele acelea, zece oameni din toate limbile neamurilor vor apuca pe un iudeu de poala hainei și-i vor zice: «Vrem să mergem cu voi; căci am auzit că Dumnezeu este cu voi!»’”