Înfrângerea amoniților
1 Nahaș , Amonitul, a venit și a împresurat Iabesul din Galaad. Toți locuitorii din Iabes au zis lui Nahaș: „Fă legământ cu noi, și-ți vom fi supuși.” 2 Dar Nahaș, Amonitul, le-a răspuns: „Voi face legământ cu voi dacă mă lăsați să vă scot la toți ochiul drept și să arunc astfel o ocară asupra întregului Israel.” 3 Bătrânii din Iabes i-au zis: „Dă-ne un răgaz de șapte zile ca să trimitem soli în tot ținutul lui Israel; și dacă nu va fi nimeni să ne ajute, ne vom supune ție.” 4 Solii au ajuns la Ghibea, cetatea lui Saul, și au spus aceste lucruri în auzul poporului. Și tot poporul a ridicat glasul și a plâns. 5 Saul tocmai se întorcea de la câmp, în urma boilor, și a întrebat: „Ce are poporul de plânge?” I-au istorisit ce spuseseră cei din Iabes. 6 Cum a auzit Saul aceste lucruri, Duhul lui Dumnezeu a venit peste el și s-a mâniat foarte tare. 7 A luat o pereche de boi, i-a tăiat în bucăți și le-a trimis prin soli în tot ținutul lui Israel, zicând: „Oricine nu va merge după Saul și Samuel își va vedea boii tăiați la fel.” Groaza Domnului a apucat pe popor, care a pornit ca un singur om. 8 Saul le-a făcut numărătoarea la Bezec ; copiii lui Israel erau trei sute de mii și bărbații lui Iuda, treizeci de mii. 9 Ei au zis solilor care veniseră: „Așa să vorbiți locuitorilor Iabesului din Galaad: ‘Mâine, când va dogori soarele, veți avea ajutor.’” Solii au dus vestea aceasta celor din Iabes, care s-au umplut de bucurie 10 și au zis amoniților: „Mâine ne vom supune vouă și ne veți face ce vă va plăcea.” 11 A doua zi, Saul a împărțit poporul în trei cete. Au pătruns în tabăra amoniților în straja dimineții și i-au bătut până la căldura zilei. Cei ce au scăpat au fost risipiți și n-au mai rămas doi laolaltă dintre ei.
Bunătatea lui Saul. Jertfa din Ghilgal
12 Poporul a zis lui Samuel: „Cine zicea: ‘Saul să domnească peste noi?’ Dați încoace pe oamenii aceia, ca să-i omorâm.” 13 Dar Saul a zis: „Nimeni nu va fi omorât în ziua aceasta, căci astăzi Domnul a dat o izbăvire lui Israel.” 14 Și Samuel a zis poporului: „Veniți și să mergem la Ghilgal, ca să întărim acolo împărăția.” 15 Tot poporul s-a dus la Ghilgal și au pus pe Saul împărat, înaintea Domnului, la Ghilgal. Acolo, au adus jertfe de mulțumire înaintea Domnului și Saul și toți oamenii lui Israel s-au veselit foarte mult acolo.