1 Cât despre vremuri și soroace, n-aveți trebuință să vi se scrie, fraților. 2 Pentru că voi înșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea. 3 Când vor zice: „Pace și liniște!”, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare. 4 Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. 5 Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem ai nopții, nici ai întunericului. 6 De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji. 7 Căci cei ce dorm dorm noaptea , și cei ce se îmbată se îmbată noaptea. 8 Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei și să avem drept coif nădejdea mântuirii. 9 Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Isus Hristos, 10 care a murit pentru noi, pentru ca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. 11 De aceea , mângâiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr. 12 Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe cei ce se ostenesc între voi, care vă cârmuiesc în Domnul și care vă sfătuiesc. 13 Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor.
Trăiți în pace între voi. 14 Vă rugăm, de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială; să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți; să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. 15 Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău, ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atât între voi, cât și față de toți. 16 Bucurați-vă întotdeauna. 17 Rugați-vă neîncetat. 18 Mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi. 19 Nu stingeți Duhul. 20 Nu disprețuiți prorociile. 21 Ci cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. 22 Feriți-vă de orice se pare rău. 23 Dumnezeul păcii vă sfințească El Însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos. 24 Cel ce v-a chemat este credincios și va face lucrul acesta. 25 Fraților, rugați-vă pentru noi. 26 Spuneți sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfântă. 27 În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților. 28 Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin.