1 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2 „Și tu, fiul omului, vrei să judeci? Vrei să judeci cetatea setoasă de sânge? Pune-i înainte toate urâciunile ei! 3 Spune: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Cetate care verși sânge în mijlocul tău, ca să-ți vină ziua, și care-ți faci idoli ca să te spurci! 4 Te-ai făcut vinovată din pricina sângelui pe care l-ai vărsat și te-ai spurcat prin idolii pe care i-ai făcut. Ți-ai apropiat astfel zilele și ai ajuns la capătul anilor tăi! De aceea te fac de ocară printre neamuri și de batjocură printre toate țările. 5 Cei de aproape și cei de departe își vor bate joc de tine, căci ești vestită ca spurcată și plină de tulburări! 6 Iată că, în tine, toți voievozii lui Israel își întrebuințează puterea ca să verse sânge. 7 În tine, tatăl și mama sunt disprețuiți, străinul este chinuit, orfanul și văduva sunt asupriți. 8 Tu Îmi nesocotești locașurile Mele cele sfinte, Îmi spurci Sabatele. 9 În tine sunt bârfitori , ca să verse sânge; în tine se mănâncă jertfe idolești pe munți; în mijlocul tău se fac desfrânări. 10 În mijlocul tău se descoperă goliciunea tatălui; în mijlocul tău este silită femeia în timpul necurăției ei! 11 În mijlocul tău fiecare se dedă la urâciuni cu nevasta aproapelui său, fiecare se spurcă prin amestecare de sânge cu noră-sa, fiecare necinstește pe soră-sa, fiica tatălui său. 12 În tine se iau daruri pentru vărsare de sânge. Tu iei dobândă și camătă, jefuiești cu sila pe aproapele tău și pe Mine Mă uiți», zice Domnul Dumnezeu. 13 «De aceea, iată că bat din mâini din pricina lăcomiei pe care ai avut-o și din pricina sângelui vărsat în mijlocul tău. 14 Îți va suferi inima și îți vor fi mâinile destul de tari în zilele când voi lucra împotriva ta? Eu, Domnul , am vorbit și voi și lucra. 15 Te voi risipi printre neamuri, te voi răspândi în felurite țări și îți voi nimici cu desăvârșire necurăția din mijlocul tău. 16 Vei fi spurcată astfel de tine însăți înaintea neamurilor și vei ști că Eu sunt Domnul.»’” 17 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 18 „Fiul omului, casa lui Israel a ajuns pentru Mine ca niște zgură; toți sunt aramă, cositor, fier, plumb în cuptorul de topit; au ajuns niște zgură de argint. 19 De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că toți ați ajuns niște zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului. 20 Cum se strâng argintul, arama, fierul, plumbul și cositorul în cuptorul de topit și se suflă în foc ca să se topească, așa vă voi strânge și Eu în mânia și urgia Mea; vă voi pune acolo și vă voi topi. 21 Da, vă voi strânge și voi sufla peste voi cu focul mâniei Mele și vă veți topi în el. 22 Cum se topește argintul în topitoare, așa veți fi topiți voi în mijlocul lui. Și veți ști că Eu, Domnul, Mi-am vărsat mânia peste voi.’” 23 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 24 „Fiul omului, spune Ierusalimului: ‘Ești o țară necurățită și neudată de ploaie în ziua mâniei.’ 25 Mai-marii lui uneltesc în mijlocul lui ca să înghită sufletele, ca un leu care răcnește și își sfâșie prada; pun mâna pe bogății și lucruri scumpe și măresc numărul văduvelor în mijlocul lui. 26 Preoții lui calcă Legea Mea și Îmi pângăresc lucrurile Mele sfinte, nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt, nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat, își întorc ochii de la Sabatele Mele și sunt pângărit în mijlocul lor. 27 Căpeteniile lui sunt în mijlocul lui ca niște lupi care își sfâșie prada; varsă sânge, pierd sufletele numai ca să-și potolească lăcomia de bani. 28 Prorocii lui au pentru ei tencuieli de ipsos, vedenii înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu!’ Și Domnul nu le-a vorbit! 29 Poporul din țară se dedă la silnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei dreptăți! 30 Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea Mea pentru țară, ca să n-o nimicesc, dar nu găsesc niciunul! 31 Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei Mele și le voi întoarce faptele asupra capului lor”, zice Domnul Dumnezeu.