Nelegiuirea lui Israel și Iuda. Mustrări și făgăduințe
1 Ascultați cuvântul Domnului, copiii lui Israel, căci Domnul are o judecată cu locuitorii țării, pentru că nu este adevăr, nu este îndurare, nu este cunoștință de Dumnezeu în țară: 2 „Fiecare jură strâmb și minte, ucide, fură și preacurvește, năpăstuiește și face omoruri după omoruri, 3 de aceea, țara se va jeli , toți cei ce o locuiesc vor tânji împreună cu fiarele câmpului și păsările cerului; chiar și peștii mării vor pieri. 4 Dar nimeni să nu certe pe altul, nimeni să nu mustre pe altul, căci poporul tău este ca cei ce se ceartă cu preoții. 5 Te vei poticni ziua, prorocul se va poticni și el împreună cu tine noaptea și pe mama ta o voi nimici. 6 Poporul Meu piere din lipsă de cunoștință. Fiindcă ai lepădat cunoștința, și Eu te voi lepăda și nu-Mi vei mai fi preot. Fiindcă ai uitat Legea Dumnezeului tău, voi uita și Eu pe copiii tăi! 7 Cu cât s-au înmulțit, cu atât au păcătuit împotriva Mea. De aceea, le voi preface slava în ocară. 8 Ei se hrănesc din jertfele pentru păcatele poporului Meu și sunt lacomi de nelegiuirile lui. 9 Dar și preotului i se va întâmpla ca și poporului; îl voi pedepsi după umbletele lui și-l voi răsplăti după faptele lui. 10 Vor mânca și tot nu se vor sătura, vor curvi și tot nu se vor înmulți, pentru că au părăsit pe Domnul și poruncile Lui. 11 Curvia, vinul și mustul iau mințile omului. 12 Poporul Meu își întreabă lemnul lui și toiagul lui îi prorocește, căci duhul curviei îi duce în rătăcire și sunt necredincioși Dumnezeului lor. 13 Aduc jertfe pe vârful munților, ard tămâie pe dealuri, sub stejari, plopi și terebinți, a căror umbră este plăcută. De aceea , fetele voastre curvesc și nurorile voastre sunt preacurve. 14 Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt curve, nici pe nurorile voastre pentru că sunt preacurve, căci ei înșiși se duc la o parte cu niște curve și jertfesc împreună cu desfrânatele din temple. Poporul fără minte aleargă spre pieire. 15 Dacă tu curvești, Israele, măcar Iuda să nu se facă vinovat. Nu vă duceți măcar la Ghilgal, nu vă suiți la Bet-Aven și nu jurați zicând: ‘Viu este Domnul!’ 16 Pentru că Israel dă din picioare ca o mânzată neîmblânzită, și să-l mai pască Domnul acum ca pe un miel în imașuri întinse! 17 Efraim s-a lipit de idoli: lasă-l în pace! 18 Abia au încetat să bea și se dedau la curvie; cârmuitorii lor sunt lacomi, da, sunt lacomi după rușine! 19 Vântul îi va strânge cu aripile lui și vor fi dați de rușine cu altarele lor!