Îndemn la pocăință
1 Sunați din trâmbiță în Sion! Sunați în gura mare pe muntele Meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării! Căci vine ziua Domnului , este aproape! 2 O zi de întuneric și negură mare, o zi de nori și de întunecime. Ca zorile dimineții se întinde peste munți un popor mare și puternic cum n-a mai fost din veac și nici în vremurile viitoare nu va mai fi. 3 Arde focul înaintea lui și pâlpâie flacăra după el. Înaintea lui, țara era ca o grădină a Edenului și, după el , este un pustiu sterp; nimic nu-i scapă. 4 Parcă sunt niște cai și aleargă ca niște călăreți. 5 Vin huruind ca niște care pe munți și pârâie ca o flacără de foc când mistuie miriștea; par o puternică oștire gata de luptă. 6 Tremură popoarele înaintea lor și toate fețele îngălbenesc . 7 Aleargă ca niște războinici, se suie pe ziduri ca niște războinici, fiecare își vede de drumul lui și nu se abate din cărarea lui. 8 Nu se împing unii pe alții, fiecare ține șirul, se năpustesc prin săgeți și nu se opresc din mers. 9 Se răspândesc în cetate, aleargă pe ziduri, se suie pe case și intră pe ferestre ca un hoț . 10 Înaintea lor se cutremură pământul , se zguduie cerurile, soarele și luna se întunecă și stelele își pierd lumina. 11 Domnul face să tune glasul Lui înaintea oștirii Sale , căci tabăra Lui este foarte mare și cel ce împlinește cuvântul este puternic . Dar mare este ziua Domnului și foarte înfricoșată. Cine o poate suferi? 12 „Dar chiar acum”, zice Domnul, „întoarceți-vă la Mine cu toată inima, cu post, cu plânset și bocet!” 13 Sfâșiați-vă inimile , nu hainele , și întoarceți-vă la Domnul Dumnezeul vostru! Căci El este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător și bogat în bunătate și-I pare rău de relele pe care le trimite. 14 Cine știe dacă nu Se va întoarce și nu Se va căi? Cine știe dacă nu va lăsa după El o binecuvântare , daruri de mâncare și jertfe de băutură pentru Domnul Dumnezeul vostru? 15 Sunați cu trâmbița în Sion! Vestiți un post, chemați o adunare de sărbătoare! 16 Strângeți poporul, țineți o adunare sfântă ! Aduceți pe bătrâni, strângeți copiii și chiar pruncii de la țâță! Să iasă mirele din cămara lui și mireasa din odaia ei! 17 Preoții, slujitorii Domnului, să plângă între tindă și altar și să zică: „Doamne, îndură-Te de poporul Tău! Nu da de ocară moștenirea Ta, n-o face de batjocura popoarelor! Pentru ce să se zică printre neamuri: ‘Unde este Dumnezeul lor?’”
Făgăduințe
18 Domnul a fost plin de râvnă pentru țara Lui și S-a îndurat de poporul Său. 19 Domnul a răspuns și a zis poporului Său: „Iată, vă trimit grâu, must și untdelemn proaspăt, ca să vă săturați de ele, și nu vă voi mai face de ocară între neamuri. 20 Voi depărta de la voi pe vrăjmașul de la miazănoapte , îl voi izgoni spre un pământ fără apă și pustiu, îi voi împinge partea dinainte a oștirii lui în marea de răsărit și coada oștirii, în marea de apus , iar duhoarea lui se va ridica în sus și mirosul lui de putregai se va înălța în văzduh, căci s-a crezut grozav.” 21 Nu te teme, pământule, ci bucură-te și veselește-te, căci Domnul face lucruri mari! 22 Nu vă temeți, fiare de pe câmp , căci islazurile pustiei iarăși vor înverzi, pomii își vor da roadele, smochinul și vița își vor da rodul lor! 23 Și voi, copii ai Sionului, bucurați-vă și veseliți-vă în Domnul Dumnezeul vostru, căci El vă va da ploaie la vreme , vă va trimite ploaie timpurie și târzie, ca odinioară. 24 Ariile se vor umple de grâu, vor geme tocitoarele și teascurile de must și de untdelemn. 25 „Vă voi răsplăti astfel anii pe care i-au mâncat lăcustele arbeh, ielec, hasil și gazam, oștirea Mea cea mare pe care am trimis-o împotriva voastră. 26 Veți mânca și vă veți sătura și veți lăuda Numele Domnului Dumnezeului vostru, care va face minuni cu voi, și poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară! 27 Și veți ști că Eu sunt în mijlocul lui Israel, că Eu sunt Domnul Dumnezeul vostru și nu este altul afară de Mine. Și poporul Meu niciodată nu va mai fi de ocară. 28 După aceea , voi turna Duhul Meu peste orice făptură; fiii și fiicele voastre vor proroci, bătrânii voștri vor visa vise și tinerii voștri vor avea vedenii. 29 Chiar și peste robi și peste roabe voi turna Duhul Meu în zilele acelea. 30 Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ: sânge, foc și stâlpi de fum; 31 soarele se va preface în întuneric și luna, în sânge înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. 32 Atunci, oricine va chema Numele Domnului va fi mântuit. Căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul, și între cei rămași pe care-i va chema Domnul.