PSALMUL 5
Către mai-marele cântăreților.
De cântat cu flautele.
Un psalm al lui David
1 Pleacă-Ți urechea la cuvintele mele, Doamne!
Ascultă suspinele mele!
2 Ia aminte la strigătele mele, Împăratul meu și Dumnezeul meu,
căci către Tine mă rog !
3 Doamne, auzi-mi glasul dimineața!
Dimineața, eu îmi îndrept rugăciunea spre Tine și aștept.
4 Căci Tu nu ești un Dumnezeu căruia să-I placă răul;
cel rău nu poate locui lângă Tine.
5 Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor Tăi;
Tu urăști pe cei ce fac fărădelegea
6 și pierzi pe cei mincinoși;
Domnul urăște pe oamenii care varsă sânge și înșală.
7 Dar eu, prin îndurarea Ta cea mare, pot să intru în casa Ta
și să mă închin cu frică în Templul Tău cel sfânt .
8 Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută Ție, din pricina vrăjmașilor mei!
Netezește calea Ta sub pașii mei!
9 Căci nu este nimic adevărat în gura lor;
inima le este plină de răutate,
gâtlejul le este un mormânt deschis
și pe limbă au vorbe lingușitoare .
10 Lovește-i ca pe niște vinovați, Dumnezeule!
Fă-i să cadă prin înseși sfaturile lor!
Prăbușește-i în mijlocul păcatelor lor fără număr,
căci se răzvrătesc împotriva Ta!
11 Atunci, toți cei ce se încred în Tine se vor bucura ,
se vor veseli totdeauna, căci Tu îi vei ocroti.
Tu vei fi bucuria
celor ce iubesc Numele Tău.
12 Căci Tu binecuvântezi pe cel neprihănit, Doamne,
și-l înconjori cu bunăvoința Ta cum l-ai înconjura cu un scut.